Nationale Hartfalendag

De opdracht aan Backstage Facilities BV was om de techniek, in samenwerking met Theater hotel Figi, voor dit congres te organiseren met als speciale opdracht meer interactiviteit voor de deelnemers aan het congres te realiseren. Dit hebben we gedaan door het ontwikkelen van een congres app waarbij de deelnemers interactief kunnen deelnemen. De inzet van de Analogway Ascender 32 zorgde voor een mooie grafische vormgeving op het projectiescherm.

 

De Nationale Hartfalendag in Hotel Theater Figi in Zeist is een multidisciplinaire benadering. Er wordt gesproken over het management van hartfalen vanuit verschillende gezichtspunten. De verschillende sprekers zullen aan de hand van een casus hun onderwerp belichten en op een interactieve manier hierover in discussie gaan met de deelnemers (alle belangrijke spelers in dit discipline-overstijgende vakgebied).